Հետադարձ կապ

Եթե կան հարցեր, առաջարկներ, կարող եք գրել post@tarumian.am հասցեով, կամ կապվել հեռախոսով՝ +374 91 20 82 69։