О некоторых особенностях формы береговых линий

Այս հոդվածը կարող է կասկածելի թվալ այս կայքում։ Սակայն, թեեւ այն վերաբերում է երկրաբանությանը, բայց դիտված է զուտ ճարտարապետի աչքով, ուստիեւ գիտականությունը խախտված չէ։ Դա գնահատվել է նաեւ Ուրալյան երկրաբանական հանդեսում հրապարակված գրախոսությունում, ընդուվելով վերապահմամբ։ Եւ այս հոդվածի դեպքում էլ (ինչպես եւ նախորդ՝ կենասաբանությանը վերաբերող հոդվածի) ասում եմ․ ո՞վ գիտի, գուցե որեւէ մասնագետ օգտակար հատիկ գտնի այս դիտարկումներում եւ օգտագործի։ Հոդվածն այստեղ է։

Կարդալ ավելին

Աստղագիտական եւ կենսաբանական մոդելների հարաբանությունները

Այս հոդվածը կարող է բոլորովին անսպասելի թվա։ Իրականում, թեեւ այն վերաբերում է երկրաբանությանը, բայց դիտված է զուտ ճարտարապետի աչքով, ուստիեւ օրինաչափ է։ Եւ այս դեպքում էլ, մտածում եմ, ո՞վ գիտի, գուցե որեւէ մասնագետ օգտակար հատիկ գտնի այս դիտարկումներում եւ օգտագործի։ Ժողովածուում հրապարակված նյութի PDF-ը այստեղ է։ Համաժողովում ընթերցված եւ ավելի ընդարձակ վարկածը այստեղ է։

Կարդալ ավելին