Հայոց աշխարհ

Hayots-ashkharh

Այս պատկերը կազմված է Գուգլ Երկրի նյութից՝ երեք հանույթների կցման միջոցով։ Այնպես որ, այսպիսի դիտակետ Գուգլ Երկրում գոյություն չունի։

Comments: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *