ԲԱՌԵՐՏԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Այս բաժինը նվիրված է գործնական հարցերին։ Ցավոք նյութերն այստեղ չափազանց քիչ են։ Դրանից բացի, քանի որ դրանք գրվել են շատ վաղուց՝ թվանշային եղանակների զարգացման այլ փուլում (սրանից շուրջ մեկ եւ կես տասնամյակ առաջ, այստեղ բերված հոդվածները զգալիորեն փոփոխվել են, հաճախ՝ կրճատվել։ Իսկ որոշ նյութեր առհասարակ արդեն իմ հավելածներն են։

  1. «ԳԾԻԿՆԵՐԻ» ՄԱՍԻՆ
  2. ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ


Go HomeՊատճէնաշնորհ, 1998 Novikov Design, 2005—2014 Ռուբէն Թարումեան (թարգմանութիւն)