Հետադարձ կապ

Եթե կան հարցեր, առաջարկներ, կարող եք գրել այստեղ, կամ post@tarumian.am հասցեով։ Կամ, վերջապես, կապվել հեռախոսով՝ +374 91 20 82 69։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *