Հետադարձ կապ

Եթե կան հարցեր, առաջարկներ, կարող եք գրել post@tarumian.am հասցեով,
կամ կապվել հեռախոսով՝ +374 91 20 82 69։