ՏԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐՏԱՌԱՐՎԵՍՏ
ՏԱՌԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԵԶՐԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ
Այս բառարանում ներկայացված են տպագրության ոլորտի անգլալեզու եզրերի հայերեն թարգմանությունները ու բացատրությունները։ Կրկին նշեմ, որ սա Սերգեյ Նովիկովի կազմած բառարանի թարգմանված եւ վերամշակված տարբերակն է։

Պետք է նկատել, որ որոշ եզրերը բազմիմաստ են (դա արդեն իսկ անգլական եզրերի հատկությունն է) եւ հաճախ նույնիսկ փոխծածկվող իմաստներ ունեն։ Առանձին դեպքերում բերված են նաեւ ռուսական համարժեքները։ Բառարանի ռուսական բնագրում հեղինակը, հետեւելով ռուսական բառարանագրական ավանդույթին, եզրերի զգալի մասի համար տվել է սոսկ տառադարձումներ, կամ չի տվել թարգմանություններ (հիշատակելով դա սույն գրվածքի ռուսերեն բնագրում)։ Ես առաջնորդվում եմ այն սկզբունքով, որ թարգմանական բառարանի հեղինակը ՊԱՐՏԱՎՈՐ է տալ ԲՈԼՈՐ բառերի թարգմանությունը, իսկ թե որքանով դրանք հաջող կլինեն եւ կգործածվեն, ցույց կտա ժամանակը։ Համենայն դեպս ցանկացողները կարող են առաջարկել իրենց տարբերակները։ Իմ կողմից առաջարկված թարգմանությունները նշված են աստղանիշով։

Պահպանված է նաեւ բնագրի ռուսերեն ցուցակը։ Հայերեն որոնում, ցավոք, չկա։

Գործը շատ է, եւ միջոցների բացակայության պատճառով ընթանում է շատ դանդաղ...
Go HomeՊատճէնաշնորհ, 1998 Novikov Design, 2005—2014 Ռուբէն Թարումեան (թարգմանութիւն)