ԲԱՌԵՐՏԱՌԱՐՎԵՍՏ
ՏԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՒ ԼՐԱԿԱԶՄԵՐ


Այս բաժնի նպատակը հայտնի լրակազմերը ներկայացնելն է․ դրանց առանձնահատկությունները, բնույթը, հեղինակներին ու պատմությունը։

Մի քանի խոսք նաեւ տառաստեղծների մասին՝ "ՄԱՐԴԻԿ" բաժնում։

Տառատեսակների մասին՝ "ՏԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ" բաժնում։

Go HomeՊատճէնաշնորհ, 1998 Novikov Design, 2005—2014 Ռուբէն Թարումեան (թարգմանութիւն)