UNICODE > ArmSCII-8 վերայլագրիչ՝ MS Word-ի համար

Սա հնարավորություն է տալիս գրվածքները UNICODE-ից վերադարձնել ArmSCII-8-ի։ Առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ նման ծրագրի ներկայացումն այստեղ։ Սակայն այն անհրաժեշտ է նրանց, ովքեր որոշել են անցնել UNICODE-ի, սակայն դեռ հաճախ են աշխատում ArmSCII-8 փաստաթղթերի հետ։ Այս ծրագիրն անցումային փուլում կապահովի աշխատանքի որոշակի ճկունություն։

download Ներբեռնել

Հարակից փակցվածքներ

Թողնել մեկնաբանություն