Վլադիմիր Վիսոցկիյ. Երգ ընկերոջ մասին

Песня о друге

Если друг
оказался вдруг
И не друг, и не враг,
а – так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,-
Парня в горы тяни –
рискни!
Не бросай одного
его,
Пусть он в связке в одной
с тобой –
Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах –
не ах,
Если сразу раскис
и – вниз,
Шаг ступил на ледник
и – сник,
Оступился – и в крик,-
Значит, рядом с тобой –
чужой,
Ты его не брани –
гони:
Вверх таких не берут,
и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил,
не ныл,
Пусть он хмур был и зол,
но – шел,
А когда ты упал
со скал,
Он стонал,
но – держал,
Если шел за тобой,
как в бой,
На вершине стоял хмельной,-
Значит, как на себя самого,
Положись на него.

1966

Երգ ընկերոջ մասին

Եթե մեկը թըվաց,
հանկարծ՝
Ոչ ոսոխ, ոչ ընկեր՝
մի կերպ,
Թե քեզ չի հաջողվում պարզել․
Ում ես դու պատահել՝
Տար նըրան դու սարերն
ի վեր,
Դու նըրան չըթողնես
այդպես․
Թող քեզ հետ մեկ կապում,
խըմբում՝
Կըպարզվի վերեւում։

Թե տըղան լեռներում
լըռում,
Թե իջնել է ուզում
իսկույն,
Սառցադաշտ ոտք դըրեց՝
սըմքեց,
Սայթակեց՝ բըղավեց․
Իմացիր, որ գըտար
օտար,
Նըրան մի նախատիր՝
քըշիր․
Նըմանին չեն պահում
սարում
Ու երգեր չեն ձոնում։

Իսկ թե նա չընըվաց
ու ցած
Չըվազեց, այլ առաջ
գընաց,
Իսկ ժայռից երբ ընկար
դու վար,
Քեզ պահեց
ուժասպառ,
Թե գընում էր, ասես,
գըրոհ,
Գագաթով էր արբած ու գոհ,
Դու իրեն միշտ կը վըստահես,
Ինչպես ինքըդ քեզ։

2013

Հարակից փակցվածքներ

Թողնել մեկնաբանություն