Սկզբից էր տառը

Գրի պատմության եւ տառարվեստի համառոտ ակնարկ։
Ուսումնական ձեռնարկ։ Գրքում համառօտակի շարադրված է գրի պատմությունը, ներկայացված են գրի տարբեր տեսակները։ Առանձին շարադրված է հայոց գրի պատմությունը, դիտարկված են հայոց տառերի ծագումնաբանական հարցեր՝ ելնելով նախաքրիստոնեական հայոց գրի գոյության վարկածից։ Զգալի տեղ է հատկացված հայոց, ինչպես նաեւ լատինական եւ կյուրեղյան տառերի գործնական ձեւաստեղծման եւ գեղագիտական հարցերին։

Հարակից փակցվածքներ

Թողնել մեկնաբանություն