Ստեղնաշարի «Հնչյունային» դասավորությամբ սարքավար

Ներբեռնել Ուշադրությո՜ւն։ Ստեղնաշարի այս դասավորությունը ներբեռնելու եւ գործածելու դեպքում դուք պիտի գիտակցեք, որ այն հակասում է ՀՍՏ 34.001-06 ստանդարտին եւ չի նպաստում արդյունավետ […]

Ստեղնաշարի «Գրամեքենա» դասավորությամբ սարքավարներ

Ներբեռնել «Գրամեքենա» դասավորությամբ հայերեն մուտքագրելու սարքավար Ներբեռնել «Գրամեքենա» դասավորությամբ ArmSCII-8 այլագրմամբ հայերեն մուտքագրելու սարքավար Ներբեռնել «Գրամեքենա» դասավորությամբ ռուսերեն մուտքագրելու սարքավար Մինչ վերջերս հայերեն մուտքագրելու համար անխուսափելի էր ստեղնաշարի […]