Աղքատը

Михаил Юрьевич Лермонтов Нищий У врат обители святой Стоял просящий подаянья Бедняк иссохший, чуть живой От глада, жажды и страданья. Куска лишь хлеба […]

Հայագետ բալա

Դու որոշեցիր պաշտոնդ թողնելՈւ քո դիպլոմի գործը շարունակել,Դու որոշեցիր դառնալ հայագետՈւ հայտնաբերել նոր Տիգրանակերտ։ Էլ չես լինի դու երկրորդ քարտուղար,Որ պիտի հետո առաջին […]