Ձեր ոճի գրաւչութիւնը

Հայակենտրոնություն

Հրապարակվել է «Լրագիր» թերթում, 2021 թվականի հունիսի 6-ին։

Հայակենտրոնություն

Հայաստան․ աշխարհի կենտրոնում ես․Հավասար են հեռու քեզանիցՆորվեգյան լեռների ցուրտ անհունըԵւ Օմանը՝ տապով իր կիզիչ։ Հասկացել են այդ փաստը բոլորը,Երբ ուզել են աշխարհը տիրել․Այն, […]

Բժշկությունը որպես սպասարկման ոլորտ

Հրապարակվել է «Լրագիր» թերթում, 2021 թվականի հունիսի 6-ին։

«Круговой маршрут» древних дорог Великой Армении по Певтингеровой карте

Հոդվածը հրապարակվել է Պսկովի պետական համալսարանի Метаморфозы Истории հանդեսում։Այս հոդվածից սկսվել իմ «Հայքի ճանապարհներն ըստ Պեւտինգերյան քարտեզի» հետազոտությունը։