Ձեր ոճի գրաւչութիւնը

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը եւ քաղաքակրթության օրինաչափությունները

Այս հոդվածը հրապարակվել է 2000 թվականին «Կառավարում» ամսագրում։ PDF ձեւաչափով հոդվածն այստեղ է։

Սահմանագծին (Քեսաբ)

Այս տեսաժապավենը նկարահանվել էր գրեթե 10 տարի առաջ։

Локализация Тигранакерта и Тигранакертское сражение 6 октября 69 г. до н. э.

Հոդվածը հրապարակվել է Պսկովի պետական համալսարանի Метаморфозы Истории հանդեսում։ Այս հոդվածը ծնվել է որպես մաս իմ «Հայքի ճանապարհներն ըստ Պեւտինգերյան քարտեզի» հետազոտության։ Սկզբում […]