Ձեր ոճի գրաւչութիւնը

Գույնզգույն պահեր

Քաշել գրքույկը PDF ձեւաչափով։

Հայքի ճանապարհները

Ընդհանուր Հայքի եւ հարակից տարածքների հնաշխարհիկ ուղիներն ըստ Պեւտինգերյան քարտեզի։ Քաշել գիրքը PDF ձեւաչափով։

Ամիդ-Տիգրանակերտ-Դիարբեքիր

Մայրաքաղաք Տիգրանակերտի տեղորոշումը եւ մ.թ.ա. 69 թ. հոկտեմբերի 6-ի ճակատամարտը։ Քաշել գիրքը PDF ձեւաչափով։

Զարդարվեստ

Ուղ­ղոր­դիչ ցու­ցում­նե­րը նա­խա­տես­ված են ավան­դա­կան ճար­տա­րա­պե­տա­կան գծա­պատ­կե­րի սկզ­բունք­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար։ Ներ­կա­յաց­ված են առա­ջադ­րան­քի տե­սա­կան հիմ­քե­րը, առա­ջադ­րան­քի ծա­վա­լը, տար­բե­րակ­նե­րը, կա­տար­ման հնարք­նե­րը, ու­սա­նող­նե­րի ստա­ցած հմ­տու­թյուն­նե­րի […]