Շեյք-Սպիըրի հնչյակները

Աջակիցների ցուցակը Շնորհակալություն բոլոր աջակիցներին (Ցուցակն ըստ նվիրատվության ամսաթվի է)․ Բագրատ ՆազարյանՍուրեն ՎահանյանԷռնա ՇիրինյանԱրտեմ ԱզնաուրյանՍիլվի Քեշիշյան

Կարդալ ավելին

Սարգոն Բ-ի 8-րդ՝ մ․ թ․ ա․ 714 թվականի արշավանքի երթուղին

Այս խնդիրի լուծման առաջին տարբերակը հրապարակվել էր որպես սեւագիր արդեն շուրջ 10 տարի առաջ։ Դրանից հետո մի քանի տարի ես չէի անդրադառնում դրան, քանի որ որոշ հանգուցային տվյալներ չէին ենթարկվում վերծանման։ 2022-ին ինձ հաջողվեց գտնել դրանց լուծումը եւ ես վերսկսեցի աշխատանքը։ Նոր տարբերակով վերականգնվող երթուղին որոշ կարեւորագույն հատվածներում տարբերվում է նախորդ վարկացից, թեեւ դրա հիմնական հետագիծը պահպանվել է։ Զուգահեռաբար գրվեց այս արշավանքի երթուղու վերականգնմանը նվիրված գիրք` Մի արշավանքի հետքերով (դեռեւս չհրապարակված) եւ երկու սեղմ շարադրանք՝ հայերեն եւ ռուսերեն։ Առաջինը զեկուցվեց նույն տարվա աշնանը ԳԱ Պատմության ինստիտուտի կազմակերպած գիտաժողովում, իսկ երկրորդը…

Կարդալ ավելին

Տառարվեստ․ Ձեռնարկ

Այս ուղ­ղոր­դիչ ցու­ցում­նե­րը նա­խա­տես­ված են ավան­դա­կան ճար­տա­րա­պե­տա­կան գծա­պատ­կե­րի շրջանակներում հայոց տառարվեստի հիմնական սկզ­բունք­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար։ Ներ­կա­յաց­ված են առա­ջադ­րան­քի տե­սա­կան հիմ­քե­րը, առա­ջադ­րան­քի ծա­վա­լը, տար­բե­րակ­նե­րը, կա­տար­ման հնարք­նե­րը, ու­սա­նող­նե­րի ստա­ցած հմ­տու­թյուն­նե­րի եւ կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րի գնա­հատ­ման սկզ­բունք­նե­րը։ Տր­ված է առա­ջադ­րան­քին վե­րա­բե­րող հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րի հա­մա­ռոտ բա­ռա­րան, օգ­տա­գործ­ված եւ հանձ­նա­րար­վող գրա­կա­նու­թյան ցան­կը։ Քաշել գիրքը PDF ձեւաչափով։

Կարդալ ավելին