Անփույթ, 1993թ․

Առեւտրական, 1998թ․

Աստղիկ, 2007թ․

Արամյան, 2002թ․

Արդի, 2004թ․

Արեգ, 1996թ․

Արիան, 1999֊2012թթ․, 14 նկարվածք

Արիան ԳերԹավ 1997թ․

Աֆրիկյան, 1995թ․

Բախում, 1995թ․, 5 լրացուցիչ մշակում

Բարակ, 1995թ․

Գովազդ, 1996թ․

Գործավար, 1996թ․

Գրամեքենա, 1995թ․, 2 նկարվածք

Գրամեքենա-Սուրհանդակ, 1998թ․, 2 նկարվածք

Գրիգ, 1995թ․

Գրքի, 2002թ․

Գրքի Բարձր, 2002թ․

Գրքի Նոր, 1995թ․, 4 նկարվածք

Երեկո, 2001թ․, 4 նկարվածք

Երեւան, 1995թ․

Ժամանակ, 1993թ․, 4 նկարվածք

Իշխան, 1995թ․

Կամար, 1995թ․

Համագումար, 1995թ․

Համալսարան, 1995թ․

Հանդես, 1995թ․

Հարված, 1995թ․

Հասմիկ, 1996թ․

Հեղնար, 1995թ․, 2 հավելյալ մշակում

Հրավեր, 2002թ․

Ճարտարապետ, 1999թ․

Մատենագիր, 1995թ․, 4 նկարվածք

Նոր Մատենագիր, 1995թ․

Նուռ, 2005թ․

Ուրախ, 2005թ․

Պաստառ, 1996թ․

Պատում, 2005թ․

Սահնակ, 2008թ․

Սղոց, 2008թ․

Սուրհանդակ, 1999թ․, 4 նկարվածք

Տարազ, 2002թ․

Տորի, 1996թ․

Վահան, 1996թ․