***

«Achtung, achtung․․․»՝ ամեն առավոտ Քաղաքում պարեկներ են շրջում, Բերանները փակել պահանջում։ «Achtung, achtung․․․»՝ ամեն առավոտ։ Ձայնազուրկը բերան չի բացում։ Բարձրախոսը անհույզ է, խռպոտ․ […]

Ցիցերոն

Федор Тютчев Цицерон Оратор римский говорил Средь бурь гражданских и тревоги: «Я поздно встал — и на дороге Застигнут ночью Рима был!» Так!.. […]

Մոմերը հալչում են

Владимир Семёнович Высоцкий Оплавляются свечи Оплавляются свечи На старинный паркет, Дождь стекает на плечи Серебром с эполет. Как в агонии бродит Золотое вино… […]