Ցօգ

Ի՞նչ է ցօգը։ Նույնը, ինչ blog-ը։ Blog-ը գոյացել է, որպես կրճատում weblog-ի, որ նշանակում է «ցանցային» (web) «մատյան, օրագիր» (log)։ Ցօգն էլ կազմվել […]